Training

Wat is trainen eigenlijk?

Vanaf wanneer spreken we over trainen als we fietsen of sporten algemeen?

Vrouw op de fiets. Wat is trainen?

Als we fysieke activiteit verrichten spreken we al snel over training, maar wat is dat nu juist en hoe pakken we een training het best aan? We denken bij training meestal enkel en alleen aan het leveren van fysieke arbeid, dit is natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van training maar we kunnen ook andere zaken trainen, denk maar aan onze fietstechniek, aan ons mentale front, aan onze voedingsgewoonten … ook deze zaken zijn voor u als fietsster goed trainbaar. Trainen is dus wel degelijk iets anders dan fysiek actief zijn of bewegen. Bij training hebben we dus wel degelijk een duidelijk en concreet doel voor ogen.

Verder lezen?

Deze pagina is exclusief voor onze surplace en a bloc leden.

Ontdek hier de voordelen van een lidmaatschap

Als we fysieke activiteit verrichten spreken we al snel over training, maar wat is dat nu juist en hoe pakken we een training het best aan? We denken bij training meestal enkel en alleen aan het leveren van fysieke arbeid, dit is natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van training maar we kunnen ook andere zaken trainen, denk maar aan onze fietstechniek, aan ons mentale front, aan onze voedingsgewoonten … ook deze zaken zijn voor u als fietsster goed trainbaar. Trainen is dus wel degelijk iets anders dan fysiek actief zijn of bewegen. Bij training hebben we dus wel degelijk een duidelijk en concreet doel voor ogen.

Het FITT - Principe

Als we ons concentreren op het fysieke dan hangt alles een beetje vast rond het FITT - principe. Het FITT - principe staat voor Frequentie, Intensiteit, Tijd en Type training. Als we deze aspecten op de juiste manier afstellen op elkaar dan creëren we een juiste trainingsopdracht met als gevolg dat ons lichaam hierop gaat reageren, aanpassen en als we er op de juiste manier mee omgaan progressie vaststellen. We streven dus naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Je kan het dus zien als het leveren van een inspanning met daaraan gevolgd de juiste hoeveelheid herstel. Het is echter ook van belang om zo specifiek als mogelijk te trainen om een juist trainingseffect te verkrijgen. Het toepassen van een juiste trainingsprikkel en trainingsplan heeft dus een impact op onze prestatie en finaal dus ook op de gezondheid van u als individu.

Supercompensatie? 

Waarschijnlijk heb je hier wel al eens van gehoord. Deze wet geeft ons een beeld van de verhouding tussen training en rusten en de aanpassing van ons systeem naar aanleiding van de trainingsprikkels. De eigenschap die we bezitten om ons aan te passen gaat ervoor zorgen dat we ons zelf naar een hoger niveau kunnen tillen. Door training verstoren we het evenwicht in ons lichaam. Als we dit herhaaldelijk gaan doen met voldoende aandacht voor herstel dan gaat ons lichaam zich hiernaar aanpassen, we worden dus beter belastbaar door de aanpassingen die ons lichaam ondergaat. Het succes zit hem hier dus in het bewaken van een goed evenwicht, anders krijgen we net het omgekeerde effect en ervaren we overbelasting op allerlei niveaus. Dit kan gaan van peesontstekingen, overtraining, parameter verlies in het bloed, bot-beschadiging enz., … en dat willen we uiteraard liever vermijden.

Trainingsschema? 

Een goed trainingsschema kan u helpen om uw doelen te bereiken, laat u hierin begeleiden door een professional. Weet dat jouw intrinsieke motivatie hoog moet zijn om uw doel te bereiken, niet het trainingsschema maar wel jijzelf gaat alles uit de kast moeten halen om je doelen te verwezenlijken.
Neem vooral voldoende tijd om je lichaam te laten gewoon worden aan de trainingsarbeid. Besef ook dat de adaptatie aan intensief trainen ook de nodige tijd vragen. Maak dus tijdig je plan en doelen klaar zodat je hieromtrent al geen stress en tijdsdruk gaat kennen.

Geef jezelf de tijd

Training en progressie vragen de nodige tijd en geduld van u als atlete. In een eerste fase gaat je progressie snel, maar naarmate je beter en beter getraind bent dan gaat het over details en zijn de stappen in je evolutie als atlete kleiner. Het is van groot belang om de belasting progressief op te drijven. Wissel intensieve trainingen af met hersteltrainingen en/of rustdagen. Pas hetzelfde principe toe op de aantal weken dat je traint (belastende weken/ rustigere weken). Een klassiek voorbeeld van periodisering kan zijn 3 progressief opbouwende weken afwisselen met een herstelweek (hier zijn ook heel wat andere combinaties mogelijk).

Waardevolle tip

Start eerder met “te weinig” aan training dat je makkelijk aankan om verder progressief op te bouwen, dan met “te veel” aan training waardoor je al snel meer rust moet inlassen dan je had voorzien en je moet afwijken van je initiële plan.